×
IMG
Đăng nhập
×
IMG
Đăng kí

Thời Sự

Các huyện ở Hà Nội có thể cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp đề xuất thí điểm Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội và Nghệ An để cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Theo chỉ thị ngày 9/7 của Thủ tướng, Bộ Tư pháp trình phương án này sớm nhất để Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội.
Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại chỉ đạo hồi tháng 5, giao Bộ Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, tỉnh Thừa Thiên Huế thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, sau đó triển khai trên toàn quốc.
Các bộ trưởng và chủ tịch tỉnh, thành có giải pháp chấm dứt việc yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định hoặc lạm dụng yêu cầu này để phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành báo cáo phương án cắt giảm thủ tục yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp trong tháng 8.
Người dân xếp hàng từ 4h sáng trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội để làm lý lịch tư pháp, tháng 4/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Người dân xếp hàng từ 4h sáng trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội để làm lý lịch tư pháp, tháng 4/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ chứng minh cá nhân có hay không có án tích. Người dân có thể đến Sở Tư pháp đề nghị cấp giấy xác nhận hoặc thực hiện trực tuyến. Tuy nhiên, sau khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của địa phương, người dân vẫn phải gửi hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền nộp.
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức thời gian qua lạm dụng yêu cầu lý lịch tư pháp khi tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động. Một số tỉnh, thành chưa giải quyết kịp thời nhu cầu cấp xác nhận khiến người dân bức xúc.
Nguyên nhân là các bộ ngành chưa cắt giảm quy định yêu cầu nộp giấy lý lịch tư pháp và chưa ứng dụng công nghệ thông tin để cấp trực tuyến cho người dân.

Theo vnexpress.net
Viết Tuân