×
IMG
Đăng nhập
×
IMG
Đăng kí

Rao Vặt : Bất Động Sản

Hơn 50.000 học sinh 'chưa hoàn thành' lớp 1

Hơn 105.700 học sinh tiểu học, trong đó một nửa là lớp 1, bị xếp loại chưa hoàn thành chương trình, có thể bị đúp.
Thông tin được đưa trong báo cáo Hội nghị tổng kết năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20-21/7.
Năm học vừa qua, toàn quốc có hơn 9,2 triệu học sinh tiểu học, tăng hơn 470.000 em so với năm học trước. Đây cũng là năm ngành Giáo dục thực hiện chương trình mới đến lớp 3. Lớp 4 và lớp 5 vẫn học theo chương trình cũ.
Theo chương trình mới, việc đánh giá học sinh lớp 1,2,3 dựa vào thông tư 27, gồm bốn mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành. Với học sinh lớp 4 và 5, có ba mức đánh giá: Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành.
Kết quả, cả nước có hơn 105.700 học sinh tiểu học bị đánh giá ở mức thấp nhất, chiếm gần 1,2% tổng số. Trong đó, gần 52.500 em là học sinh lớp 1. Con số này ở khối lớp 2,3,4 dao động 13.000-18.000, riêng lớp 5 thấp nhất - hơn 5.100 em.
Dù không đưa ra con số các năm trước, báo cáo của Bộ cho rằng "cách đánh giá mới phản ánh thực chất chất lượng giáo dục trên bình diện toàn quốc".
Theo quy định, những học sinh này sẽ được giáo viên bồi dưỡng trong dịp hè. Nếu đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học thì giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để kiểm tra, đánh giá. Qua đó, hiệu trưởng quyết định học sinh lên lớp hay lưu ban.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) có một số môn học mới ở cấp tiểu học và yêu cầu dạy học hai buổi mỗi ngày nên việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình học sinh mỗi lớp đạt 32, ổn định so với năm học trước. Toàn quốc có hơn 404.000 giáo viên tiểu học, tỷ lệ trung bình giáo viên mỗi lớp là 1,41, cơ bản đủ để thực hiện dạy học hai buổi một ngày. Các địa phương cũng ưu tiên bố trí giáo viên có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để dạy học lớp 1,2,3 theo chương trình mới.
Đặc biệt, năm đầu triển khai môn Tiếng Anh bắt buộc với lớp 3, cả nước có 99,97% số lớp 3 được học. Với môn Tin học, tỷ lệ 100%.
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội, tựu trường, ngày 22/8. Ảnh: Giang Huy

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội, ngày 22/8/2022. Ảnh: Giang Huy

Năm tới, bậc tiểu học sẽ triển khai chương trình mới với lớp 4. Bộ yêu cầu các tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đủ giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học các môn học theo chương trình.
Các nhà trường cũng cần chú trọng chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 trong năm học 2023-2024, nhất là giáo viên dạy học môn Ngoại ngữ và Tin học.

Theo vnexpress.net
Bình Minh