×
IMG
Đăng nhập
×
IMG
Đăng kí

Việc Làm

Gần 370.000 người rút bảo hiểm xã hội trong 4 tháng đầu năm

Bốn tháng đầu năm, gần 370.000 lao động đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, tăng 20% so với cùng kỳ, theo Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hồng Sơn.