Cách Hack , Đúp Fuff Cre ( Ngọc Sáng Tạo ) Trong MU DatViet SS6
- Khi Hack Phải [size="5"]Tải Về [url="http://mudatviet.net.home.hmgamethuvn.tk/MUDatViet.exe"]
- Đến Hầm Noria Tại Nơi Ép Các Vũ Khí
- Bỏ 5 Cre Vào Trong Và Tắt Chương Trình Hack


- Bạn Cóa Thể Chờ Trong 10 Phút Có Thể Vào Trong Game
- Nếu bị Lỗi Bị Bạn Hãy Tải Về 1 Lần Nữa
- Nếu Không Được Xin Liên Hệ YH: gm_hotromu@yahoo.com
- Đăng Nhập Để Đúp Được Đồ : MuDatViet.Net/home

Chúc Các Bạn Thành Công